Понеделник, 12.05.2012 г.

15.04.2024 20:57 - Приносът на туристическия сектор към гръцката икономика през 2023 г. е най-високият досега

Гръцкият туристически сектор даде тласък на икономиката на страната с 28,5 милиарда евро през 2023 г., което представлява 13% от БВП, посочи INSETE, изследователският орган на Гръцката конфедерация по туризъм (SETE).

Според проучването, озаглавено „Приносът на туризма към гръцката икономика през 2023 г.“, едно на всеки три евро, влизащо в държавната хазна през 2023 г., е генерирано от туризъм, което показва растежа на сектора, както и нарастващата зависимост на Гърция от туризма.

През 2022 г. секторът генерира 23,9 милиарда евро, което представлява 11,6% от БВП, докато през предпандемичната 2019 г. резултатът е бил 23,1 милиарда евро, или 12,6% от БВП.

Общо през 2023 г., пряко и непряко, туристическите дейности са генерирали приблизително от 62,8 до 75,6 милиарда евро, което представлява между 28,5% и 34,3% процента от БВП.

Ето и други основни изводи от проучването:

– входящият туризъм носи 82,7% от всички приходи от пътувания през 2023 г.;

– по време на пиковия летен сезон туризмът осигурява 16,4% от всички работни места,  което превръща сектора в най-големия работодател в страната;

– входящият туризъм, включително разходите на круизните туристи, генерира 20,7 милиарда евро, въздушният транспорт - 2,5 милиарда евро, морският транспорт - 144 милиона евро, круизите - 235 милиона евро, вътрешният туризъм - 2,5 милиарда евро, и вътрешна добавена стойност от инвестиции - 2,5 милиарда евро;

– средните разходи на турист през 2023 г. са 605,8 евро, или с 2,3% по-малко спрямо 2022 г.;

– средната продължителност на престоя също е спаднала до седем нощувки от 7,8 година по-рано.

„В днешната среда, пълна с предизвикателства, необходимостта от целенасочени стратегии, основани на устойчиво развитие, е по-наложителна от всякога. Ефективното управление на дестинациите и инвестициите в инфраструктура са минималните условия за сектора да поддържа своята конкурентоспособност, предлагайки максималния възможен тласък на гръцката икономика и общество“, каза генералният мениджър на INSETE Елиас Кикилиас, коментирайки изводите в доклада.

 

Източник: GTP

назад