Понеделник, 12.05.2012 г.

26.02.2018 16:49 - Защо е обречена борбата срещу икономиката на споделянето

Традиционният бизнес и правителствата опитват, най-често чрез регулация или съдебно преследване, да отстранят платформите за споделена икономика. Неслучайно в градовете, където Uber е забранен, това най-често става след масови протести от страна на таксиметрови шофьори и компании, не че местните власти обикновено се дърпат прекалено много, пише авторът Адриан Николов в статия, публикувана на уебсайта на ИПИ.

Платформите за краткосрочно отдаване на квартири също често стават обект на подобни акции – не е изненадващо, че министърът на транспорта Николина Ангелкова предложи съвсем наскоро по-строга регулация на туристическите платформи на европейски равнище, която явно се ползва и с подкрепата на други министри на туризма в ЕС. Мотивацията също е тривиална – наемането на квартири онлайн, направо от собствениците им, се представя като сива икономика и се допуска, че предлаганите в онлайн платформи квартири не отговарят на стандарти и критерии за качество и безопасност.

Решението на тези „проблеми“ обаче идва с големия чук – според министъра на туризма онлайн платформите трябва да рекламират само такива квартири, които са регистрирани според местното законодателство, а в противен случай да понесат санкции.

Подобна идея обаче е не само трудноизпълнима, но и вредна. Трудноизпълнима е най-вече поради високата цена на приложението? – докато при традиционния бизнес могат пряко да се контролират и регулират фирмите, които извършват дейност на територията им, то онлайн платформите играят единствено ролята на посредник, който сам по себе си не извършва никаква услуга освен посредничеството, а и често развиват тази си дейност в рамките на друга юрисдикция (Европейската централа на Airbnb например е в Дъблин, и фирмата оперира в рамките на ирландското законодателство). Дори и да допуснем, че хармонизация на законодателството на европейско ниво е възможна, следенето и контролът ще стават все по-скъпи и трудни с развитието на технологиите, а платформите ще намират все по-нови и усъвършенствани подходи за задоволяване на нуждите на клиентите си, независимо от опитите за осуетяване на дейността им.

Вредна е /идеята на министър Ангелкова – бел. ред./, тъй като по своята същност представлява опит за възпиране на развитието на туристическия бранш, което влиза в разрез с интересите на потребителите. Причината, поради която онлайн платформите за наемане на квартири съществуват е, че потребителите ги предпочитат пред традиционните хотели и туристически агенции. Предпочитат ги, защото им предлагат много по-богат избор от регулираните и лицензирани места за настаняване, така че да могат да се насочат точно към това, което отговаря на нуждите им. От значение тук са и цените – тъй като неурегулираният пазар оперира в условия на много по-голяма конкуренция, то онези, които предлагат жилищата си онлайн за временно ползване, се виждат принудени да предлагат все по-конкурентни цени и условия не само от традиционните хотели, но и от останалите потребители на платформата. Това става възможно именно защото не са обременени с всички регистрационни, разрешителни и контролни режими, които важат за традиционния бизнес, и ако те им бъдат наложени, основният губещ ще е крайният потребител – откъм цена, откъм качество или и двете.

Характерен аргумент е, че регулацията на онлайн платформите се прави именно в защита на интересите на потребителите. Регулирането на традиционните услуги за настаняване е до известна степен оправдано, най-вече заради ограничените възможности на потребителите да контролират качеството на услугите, които получават. При онлайн платформите обаче този контрол се извършва не чрез твърди регулации и стандарти, а чрез мнението и оценката на останалите потребители. Тъй като отдаването е изцяло доброволно, системата лесно отхвърля и некоректните наемодатели, и наемателите, които правят поразии, благодарение на ниския им рейтинг и лошите оценки. Тук наблюдаваме пазарна регулация в една от най-чистите ? форми – участниците не разполагат с никаква формална гаранция, че ще спазват уговорените правила, но въпреки това продължават да ползват услугата.

В крайна сметка, опитите за регулация на онлайн платформите са преди всичко реакция на традиционния бизнес – за него е по-евтино и по-лесно да лобира в посока забрана на алтернативите от сферата на споделената икономика, вместо да се конкурира с тях и да се адаптира към новите условия, за сметка на интересите на потребителите. Това обаче надали е в състояние да спре развитието на икономиката на споделянето, особено в дългосрочен план, тъй че е в интерес и на властите, и на бизнеса да привикват към новата конкуренция.

 

Източник: Институт за пазарна икономика

назад