Понеделник, 12.05.2012 г.

11.02.2018 11:59 - Точността на данните е най-голямата пречка пред персонализацията в туристическия маркетинг

Изследване, което ще бъде представено на Travel Technology Europe /21-22 февруари в зала „Олимпия“ в Лондон/, показва, че все повече хотелски и туристически компании се стремят да постигнат по-голяма персонализация в маркетинговата си дейност, но са затруднени от проблеми с точността на данните.

Повече от половината (51%) от анкетираните в проучването отговарят, че получаването на точни данни за клиентите е предизвикателство за тях. На въпроса: Кои предизвикателства срещате при персонализацията? отговорите са, както следва:

51% - да разполагаме с точни данни за клиентите

44% - да получим правилната комбинация от маркетинг и ИТ

44% - да идентифицираме на клиентите в точното време

35% - да изградим връзки между продуктите

32% - предизвикателства, свързани с поверителността и спазването й

5% - не срещаме предизвикателства

Бързото нарастване на маркетинговите технологични решения и сливането на маркетингови и информационно-комуникационни умения се посочва като допълнително предизвикателство от 44% от представителите на хотели и туристически компании.

Ричард Бейкър, директор продажби и маркетинг в Inspiretec и един от говорителите на предстоящото бизнес събитие - Travel Technology Europe, коментира: "Умението да се постигне най-добра персонализация е ключово за постигане на лоялност на клиентите и тяхното повторно връщане, докато лошата персонализация е вредна за крайния резултат.

"За да постигнете точната персонализация трябва внимателно съчетаване ИТ и маркетингови умения, така ще сте сигурни, че данните са точни. На Travel Technology Europe ние ще покажем резултатите от проучване на Inspiretec, което откроява най-добрите практики, които помагат на компаниите да постигнат целта си и да осигурят персонализирано преживяване на клиентите си.“

Измерването на социалните медии е предизвикателство

Друго маркетингово предизвикателство, с което се сблъскват хотели и туристически компании, е измерването на въздействието на маркетинга на съдържанието. Броят на туристическите компании, които инвестират в маркетинг на съдържанието, постоянно расте, но над една четвърт (27%) от тях са отговорили, че не са доволни от начина, по който проследяват въздействието му, включително в социалните медии.

Дейвид Чапъл, директор на събитието Travel Technology Europe, коментира: "Много време и енергия отиват за създаването на голямо съдържание за дигиталния маркетинг, но много туристически компании не са сигурни как най-добре да измерват стойността, която получават от него. Маркетингът на съдържанието не винаги води до директни продажби, така че той изисква свои собствени техники за проследяване и инструменти. Именно за тях ще говорят експертите на Travel Technology.“ 

назад